Luu anh

40

Portrait of pregnant woman putting headphones on her belly.

Woman with heart sweet on her tongue

sorry handwritten

Tình yêu: Khái niệm “tình yêu” tuổi 20

Boys snorkeling

TÉ phú Warren Buffet (trái) và tÉ phú Bill Gates ¢nh: Reuters

Bình luận