MƯỜI CÁI NGU

291

1. Ngu yêu gái nhà giàu. Ăn chơi quá trớn theo hầu cực thân

2. Ngu yêu gái trẻ măng. Suốt ngày vòi vĩnh , lăng nhăng bực mình

3. Ngu yêu gái minh tinh. Cặp bồ tứ xứ chung tình bao lâu?

4. Ngu yêu gái học cao. Nói năng hống hách , cái đầu bị điên

5. Ngu yêu gái chức quyền. Ra oai hạch sách mất duyên nhu mì

6. Ngu yêu gái ca nhi. Nữa đêm gần vợ , vợ thì đương ca

7. Ngu yêu gái đã già. Chị , em kết nghĩa…. người ta tưởng lầm

8. Ngu yêu gái… bà chằng. Thân hình bầm dập , ngựa vằn còn thua

9. Ngu yêu gái chanh chua. Chửi la chỉ muốn vào chùa làm tăng

10. Ngu yêu gái mỹ nhân. Suốt ngày lo sợ nàng thăng…vì tiền!

St.

Bình luận