Xách balo lên, và…. phượt….

232

Ngoại trừ những trường hợp cực kỳ may mắn thì theo quy luật bình thường: Phải dám mạo hiểm thì mới có thành công.

Nhưng trước khi mạo hiểm, người khôn ngoan sẽ đầu tư vào việc học để giảm thiểu rủi ro “chết vì thiếu hiểu biết”. Nhưng học không vẫn chưa đủ vì học chỉ giúp giảm mức độ rủi ro khi hành động chứ không tạo ra kết quả. Chỉ có hành động mới tạo ra kết quả.

Khi bạn hành động, sẽ có những người nói với bạn cùng một câu nói: “Hãy cứ an phận đi. Đừng mạo hiểm!”. Nếu câu nói đó xuất phát từ người thân hoặc từ một người rất yêu thương bạn, hãy cảm ơn người đó và hứa rằng mình sẽ cẩn thận hết sức có thể. Còn nếu câu nói đó xuất phát từ một người dưng hoặc một người bình thường, có thể họ cũng có ý tốt đó, nhưng cũng có thể rằng họ sợ bạn thành công hơn họ. Trong xã hội không ít những người không dám thành công và cũng không muốn người khác thành công.

Cho nên, cùng một câu nói, bạn phải xem xét là nó xuất phát từ ai. Nhưng cho dù ai nói gì đi nữa, thì bạn vẫn không bao giờ có thể chối cãi quy luật: Nếu không trông chờ vào may mắn, bạn phải dám mạo hiểm thì bạn mới có thể thành công.

Bình luận