Chỉ Số Tâm Linh SQ (Spiritual Quotient) quan trọng hơn cả chỉ số IQ và EQ

1257
Khi ta có cảm xúc mạnh trong lòng thì ta khó làm chủ được lời nói. Nếu ta không làm chủ được lời nói khi có cảm xúc mạnh thì lời nói của ta cũng khó mà dễ thương được nhất là những cảm xúc tiêu cực chẳng hạn như giận dữ.
Khi ta giận người thương của ta hoặc ta giận con cháu của ta mà ta nói ra những lời không dễ thương, những lời mang trong nó năng lượng tiêu cực, thì những lời nói đó sẽ có tính tàn phá. Và nếu như người đó tin rằng những lời nói này của ta nói ra trong lúc ta giận đó là đúng sự thật thì những lời nói đó của ta sẽ thiêu đốt âm ỉ ở trong trái tim của người ấy. Và khi người ấy tin những lời mà ta nói ra trong lúc ta giận thì niềm tin đó sẽ trở thành sự thật.
Còn khi ta có thể làm chủ được cảm xúc và có khả năng nói ra được những lời yêu thương, ái ngữ có tính chất nâng đỡ, chở che thì sự chuyển hoá cũng lớn vô cùng. Làm được điều này cũng có nghĩa là ta đang giúp cho người thương của ta không bị mặc cảm tự ti, không bị cài đặt bởi những niềm tin giới hạn tiêu cực.
Ngày xưa người ta cứ hay quan trọng chỉ số IQ (lntelligent Quotient) là chỉ số thông minh. Nhưng bây giờ chỉ số thông minh cảm xúc là EQ (Emotional Quotient) còn quan trọng hơn. Vì chính chỉ số EQ mới là nhân tố quyết định thành công trong sự nghiệp và cuộc đời.
Nhưng với tôi thì chỉ số tâm linh SQ (Spiritual Quotient) nó còn quan trọng cả hai chỉ số IQ và EQ, những ai mà hướng thượng, hướng thiện, những ai mà hướng về những điều gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này thì tự nhiên theo luật nhân quả, luật hấp dẫn thì người đó sẽ hấp thụ tất cả cái nguồn lực dựa vào tình yêu thương, lòng biết ơn trong chính người đó để cho người đó phát triển và đạt được mọi thành tựu.
– Theo Pháp Nhật

Bình luận