Vì thương – Vì ghét

711

Khi bạn im lặng:
Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe.
Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.

Khi bạn nói:
Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ.
Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

Khi bạn nói về những điều to lớn:
Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng.
Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.

Khi bạn nói về những điều rất đời thường:
Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị.
Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.

Khi bạn giúp đỡ:
Những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”.
Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.

Khi bạn sống thật:
Những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn.
Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.

Người ta thường nói:
“Khi thương nước đục cũng trong
Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ.”

Vậy nên, hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Hãy sống với Chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta là được. Đừng cố uốn mình theo ”những con mắt trần gian” đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa… !!!

St

Bình luận