Thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng không thể làm mờ phai ký ức!

284

Bình luận