[Thơ tình] Đôi dép.

477

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

 

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Cùng gánh vác những chặng đường xuôi ngược

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

 

Cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác

Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

 

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

 

(Đôi dép – Nguyễn Trung Kiên)

Bình luận