[Thơ hay] Tự tình cùng Biển Đông!

149

Biển đông mình dậy sóng phải không em?

Cha mẹ già anh xin trao gửi lại. [xin biên tập đúng tinh thần thực tế và lạc quan]

………

Anh ra đi gìn giữ sơn hà.

Giúp tổ quốc đánh lùi quân hung bạo.

Nơi quê nhà em chăm sóc mẹ cha.

Em thay anh lo tròn câu hiếu tự.

Anh an lòng đánh đuổi ngoại xâm.

Hãy vui lên em hãy vui lên.

Chân anh vững chắc với biển trời tổ quốc.

Nếu một ngày không mai anh sẽ mất.

Em chớ buồn chớ khóc vì anh.

Máu tim anh tô thắm ngọn cờ hồng.

Và bất khuất như bao người đi trước.

Thề chết vì tổ quốc em ơi!

Anh có mất nhưng anh vẫn sống.

Trong lòng dân,lòng nước và lòng em.

Và nếu như thật anh không mất.

Anh sẽ về khi đất nước hết ngoại xâm.

Sẽ bên em vui sống cảnh thanh bình.

Cho tổ quốc đẹp xanh màu em nhé!

…..

Tác giả: HUỲNH CHÍ HÙNG

Bình luận