[Thơ] Thầm lặng.

969

Đến lúc chia tay có thể hết ngại ngần
Có thể nói những điều sâu lắng…
Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ…giữ khoảng cách với tôi

Riêng một thời cho mầu phượng cháy thôi,
Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
Có kẻ mộng mơ học cùng chung một lớp
Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh

Năm cuối rồi phút luyến nhớ mong manh
Cứ nhói lòng đếm ngày theo từng mùa lá
Phía trước cổng trường con đường chia thành nhiều ngả
Nơi nào dừng cho mình lại gặp nhau?

Hiền Anh (sáng tác)

Bình luận