NHỮNG LÝ DO CHỨNG TỎ SỰ TUYỆT VỜI CỦA NGƯỜI ÍT NÓI.

302
1. Người ít nói biết cách lắng nghe thật sự.

2. Người ít nói thích quan sát nhiều hơn, và họ sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả.

3. Người ít nói nghĩ trước- phát ngôn sau.

4. Người ít nói có vẻ dễ gần hơn.

5. Những lúc cô đơn họ sẽ làm việc có năng suất cao hơn.

6. Người ít nói hiếm khi nặng lời với những người khác.

7. Sự yên lặng tạo nên sự bình tĩnh.

8. Người ít nói: cô đơn và biết sử dụng sự cô đơn.

St.

 

Bình luận