[Tớ đáp lời] Này nhé, Tớ thích cậu!

842

Này nhé! Tớ thích Cậu rồi đấy!

Thích cái cách Cậu giả bộ ngây ngô

Thích cái cách Cậu tô đậm dòng chữ

Bẽn lẽn từng từ như cái cách Cậu trêu…

….

Này Cậu, nếu có một điều ước

Cậu sẽ ước gì có thể nói Tớ nghe?

Còn nếu là Tớ, thì Tớ sẽ…

Ước thời gian dừng lại, khoảnh khắc nhẹ nhàng trôi…

…..


Ừa thì Tớ đã xoá rồi đó

Chẳng ai kịp nhìn để làm khó Cậu đâu

Nhưng dòng chữ kia Tớ sẽ nhớ trong đầu

Cậu Nợ tớ đấy nhé! Một chầu kem hò hẹn….

St…….

Bình luận