Lý do 2 phái FA

80

Lý do đàn ông khó tìm được phụ nữ vừa ý

1. Phụ nữ cũng giống như phần mềm máy tính.

2. Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng. Chạy đúng chưa chắc chạy thông minh.

3. Chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì.

4. Mà nếu có một phần mềm có đủ hết những yêu cầu trên thì chưa chắc gì mua được.

5. Mà dẫu có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ để quản lý.

6. Nếu có đủ trình độ quản lý thì cũng phải phập phồng lo sợ mấy thằng hacker cuỗm mất.

Lý do phái nữ khó tìm được anh chàng tử tế

1. Đàn ông tử tế thì xấu trai.

2. Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.

3. Đàn ông đẹp trai và tử tế thì là gay.

4. Đàn ông đẹp trai, tử tế và không đồng tính thì đã kết hôn.

5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế lại không có tiền.

6. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chạy theo tiền của họ.

7. Đàn ông đẹp trai không tiền thì lại chạy theo tiền của chúng ta.

8. Đàn ông đẹp trai, không tử tế và không đồng tính thì cho rằng chúng ta không đẹp.

(Sưu tầm)

 

Bình luận