Khi bố dạy con!

85

“Thông minh và giữ chữ tín là then chốt của thành công con ạ!”

Thấy con có vẻ chưa hiểu, ông bố nói tiếp:
“Giả sử con đã trót hứa cái gì thì vì điều đó nếu có bị khuynh gia bại sản, con cũng phải thực hiện. Đó gọi là CHỮ TÍN.”

– Vậy thì THÔNG MINH là gì hả bố?

“Là đừng có hứa hẹn những lời như vậy.

Rất nhiều người sống trong một thế giới trắng đen hoặc đúng sai. Rất nhiều người sẽ khuyên con, ‘đừng bao giờ đánh trả’, và cũng có những người khác nói, ‘đánh trả đi’.

Nhưng con cần nhớ cái chính để thành công trong đời là: Nếu con phải đánh trả, con phải biết chính xác đánh khó khăn thế nào. Để biết điều đó đòi hỏi phải thông minh hơn nhiều so với việc nói, ‘đừng đánh trả’, hay ‘đánh trả đi.’

Con phải nhớ, thông minh thực sự là biết cái gì tường tận và thoả đáng hơn là chỉ đơn giản biết cái gì là đúng hoặc sai.”

Bình luận