HỨA LÀM GÌ

236

Hứa làm gì nếu biết trước sẽ quên

Vừa cho người ta chút niềm tin để đợi

Rồi lại lạnh lùng quay lưng đi thật vội

Bỏ lại một người trơ trọi giữa đêm đông.

Hứa làm gì nếu hứa cũng như không

Khi trong lòng chẳng hề mong hề nhớ

Lời nói thoáng qua chỉ tựa như làn gió

Hứa xong rồi người vẫn cứ bỏ đi.

Nếu chẳng giữ lời thì hứa để làm chi

Để người ta âm thầm ôm hi vọng

Để khi nhận ra chỉ toàn là lừa lọc

Có một người lại phải khóc vì ai.

Hứa làm gì khi lời hứa nhạt phai

Khi niềm tin giữa hai người đã mất

Nếu yêu nhau bằng trái tim chân thật

Sẽ biết phải làm gì qua ánh mắt của nhau.

Bình luận