[ĐỌC – NGẪM]

171

Thay vì dạy phụ nữ không để bị hãm hiếp, hãy dạy đàn ông không hãm hiếp phụ nữ.

Thay vì dạy phụ nữ phải đối xử thế nào trong gia đình, hãy dạy đàn ông cách giữ gìn hạnh phúc.

Thay vì thương hại phụ nữ vì họ khổ quá, hãy đối xử tốt với họ để họ không khổ.

Hãy bỏ đi điệp khúc: “Làm phụ nữ khổ quá”. Nếu phụ nữ không yêu cầu được đối xử tốt hơn và hành động vì bản thân mình thì xin đừng tự thương mình một cách bị động như vây.

Nếu đàn ông nghĩ họ tốt đẹp và xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc thì họ cần phải xây dựng và trân trọng nó. Chẳng cái gì có sẵn và tồn tại mãi mãi được cả.

Cuộc sống cũng vậy, muốn nó tốt đẹp hơn thì mình phải tự thân vận động, đừng ngồi đó mà chờ nó tự thay đổi.

Sưu tầm

Bình luận