Dấu

134

Thời gian rơi dấu nặng

Không gian buông dấu huyền

Thơ rùng mình dấu ngã

Quên dấu sắc ưu phiền .

xxxx

Ta thương dấu chấm hết

Em nhớ dấu chấm than

Tình yêu như dấu hỏi

Gạch đầu dòng trái ngang

……………………………………………

Bình luận