[Chuyện vui] Nhầm máy!

693

Người giúp việc:

Alô, ai đấy ??????

B:
A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?
Người giúp việc:

Dạ, tôi là giúp việc
B:

Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?
Người giúp việc:

Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay
B:

Thế bà chủ đâu?

Người giúp việc:

Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác
B:
Láo, tao là ông chủ

Người giúp việc:

Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ
B:
Này, muốn có tiền không?

Người giúp việc:

Dạ…
B:
Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi
Người giúp việc:

Pằng !!!!!!!!!!!!!
B:

A lô, xong chưa

Người giúp việc:

Dạ, xong rồi ạ
B:
Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà
Người giúp việc:

Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào???
B:
Nhìn kỹ lại xem nào!

Người giúp việc:

Dạ, không có hồ nào ạ
B:

Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé

Bình luận