Cái gì bị kích thích sẽ to gấp 6 lần

389

– Cô hãy cho tôi biết bộ phận nào trên cơ thể ‘con’ người khi bị kích thích có thể nở to gấp 6 lần thể tích ‘ban’ đầu?

Sau một thoáng bối rối nữ sinh viên mặt đỏ bừng bừng, trả lời vẻ bực tức:

– Thưa giáo sư, bây giờ đang là giờ học và em không trả lời những câu hỏi thiếu nghiêm túc như vậy.

– Thưa các anh các chị, đó chính là đồng tử của mắt người khi ta tức giận – Giáo sư vẫn bình thản đáp và ‘quay’ về phía nữ sinh viên nọ – Còn cô, cô cũng không nên mong đợi quá nhiều như vậy. Tôi cũng xin nói thêm là kiểu suy nghĩ của cô rất giống vợ tôi thời còn là sinh viên.

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Bình luận