7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã yêu!

148

7. Bạn cứ đọc đi đọc lại 1 tin
nhắn của ai đó, có thể cho đến khi
điện thoại báo hiệu… “battery
low”
6. Bạn sẽ cố gắng bước thật
chậm hết mức có thể mỗi khi đi
bên ai đó
5. Ai đó trở thành mọi thứ mà
bạn nghĩ về :”)
4. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy sức
sống chỉ bởi vì ai đó vui
3. Một ngày bạn bỗng nhận ra
môi mình luôn mỉm cười khi nghĩ
về ai đó
2. Bạn sẽ làm tất cả vì ai đó
.
.
.
.
.
.
.
.
Và ……….
1. Trong khi đang đọc bài
này, có một ai đó vừa hiện ra
trong tim bạn

Bình luận