49 gặp 50

116

– Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?

Cô này tự nhiên nói toáng lên:

– Không, tối nay tôi ‘không’ ngủ với anh.

Mọi người ‘quay’ ra nhìn họ. Anh chàng kia vừa xấu hổ vừa thất vọng, lẻn về bàn của mình. Sau vài phút, cô gái tới chỗ anh ta và nhẹ nhàng nói:

– Xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem ‘con’ người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.

Lập tức, anh chàng quát to:

– Xéo đi, cô tưởng cô là ai chứ? 200 USD cho một đêm thì quá là đắt.


(Sưu tầm)

Bình luận