10 LỜI KHUYÊN TỪ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG TRONG MỌI LĨNH VỰC TRÊN THẾ GIỚI

145

1. Hãy sống như không có ngày mai -Steve Jobs

2. Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại – Bill Gates

3. Chúng ta đều cần thay đổi theo thời gian -Oprah Winfrey

4. Đừng bao giờ tỏ ra mình thành người thông minh nhất -Michael Dell

5. Đừng giậm chân tại chỗ quá lâu -Micheal Bloomberg

6. Thất bại là mẹ thành công – JK Rowling

7. Năng khiếu là bẩm sinh, lựa chọn mới phức tạp – Jeff Bezos

8. Làm những gì mình yêu thích – Mark Zuckerberg

9. Hãy kiên trì thực hiện đến cùng – Steve Ballmer

10. Hãy nắm lấy những ước mơ – Larry Page

Bình luận