Những quy luật cuộc sống khiến bạn tâm đắc và ngỡ ngàng

356

(langnhincuocsong)

Tâm đắc bởi vì nó đúng, và ngỡ ngàng là vì cách thể hiện quá dễ thương

Bình luận