[Chuyện vui] Đối thoại trên xe buýt!

208

Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh “bốp” vào mặt anh ta và cao giọng mắng.

– Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!

Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:

– Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.
Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh “bốp” rồi bảo:

– Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?

St

Bình luận