Tiền cũng quan trọng không kém yêu ( click)

345

Tình yêu và tiền bạc sẽ có đóng góp 50-50 trong hạnh phúc hôn nhân của bạn.

Nhiều người cho rằng mối tương quan này có thể thay đổi, nghĩa là tình yêu lớn thì chuyện tiền bạc chỉ ảnh hưởng chút xíu, thậm chí là chẳng ảnh hưởng gì. Những người nghĩ thế chắc hẳn chưa kết hôn, hoặc hoàn toàn không bao giờ phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền.

Trong hôn nhân, tiền bạc là một trò chơi đồng đội mà ở đó 2 người sẽ phải cùng hỗ trợ nhau, đi đến được tận cùng là chiến thắng.

Trước hôn nhân, tình yêu nói lên sự bền vững của mối quan hệ, sau hôn nhân, tiền bạc mới thể hiện sự bền vững đó.

Nếu sau khi lấy nhau, kinh tế gia đình bạn dần ổn định và phát triển sau mỗi năm, bạn có thể yên tâm. Còn nếu gia đình bạn cứ lục đục mãi về chuyện tiền nong, hãy cẩn thận!

Bình luận