Nhắn..đàn ông..

137

Đàn ông có rất nhiều chốn để đi, nhưng lại chỉ có một chốn để quay về.
Và khi người đàn ông nhận ra điều này, đồng thời cũng là lúc họ đánh mất đi một điều quan trọng.
Đàn ông có thể lên giường cũng nhiều người phụ nữ mà không cần tình yêu, cái cần chỉ là cảm giác mới lạ.
Nhưng đàn bà thì khác, họ không lên giường với người họ không yêu, và khi họ chấp nhận trao đổi thể xác là sự tin tưởng dành cho đối phương là rất nhiều.
Đàn ông chỉ cần cảm giác. Đàn bà thì phải cần tin tưởng.
Đàn ông nghĩ, cho dù có đi bao xa, đi thế nào. Phụ nữ vẫn phải chờ đợi, và cái nơi gọi là nhà sẽ không bao giờ đi đâu mất, đúng là nhà không chạy được mất, nhưng nhà có thể thành nhà hoang, hoặc đổi chủ.
Không có ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai, cũng không ai có thể mãi ngồi ở một nơi để chờ đợi một người.
Trăm người đàn bà bên anh lúc vui, nhưng lại chỉ có một người ở bên cạnh anh lúc buồn.
Trăm người đàn bà vì anh mà cười, nhưng lại chỉ có một người vì anh mà khóc.
Đôi khi anh cần phải hiểu, với em anh là một người quan trọng, với em anh là một người đáng để tôn thờ. Nhưng ở ngoài kia, anh chỉ là một hạt cát bé nhỏ, rất đỗi bình thường. Nhưng vì yêu nên em mới cảm thấy anh đặc biệt. Đừng vì thế mà cho rằng mình được quyền hạn làm những điều quá đáng.
Anh nên nhớ, hoa có nở cũng sẽ có lúc tàn.
Tiệc vui đến mấy sau cùng cũng sẽ tan.
Hoa không thể nở mãi. Tiệc không thể cứ duy trì. Người không thể mãi cười.

Và ……..tay sao nắm được cả ngày anh ơi???

ST by luu.vn

Bình luận