Hướng dẫn

Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký → Register
Lấy link Referral

Thay link Referral vào sản phẩm: Copy phần đuôi “/?a=username” gắn vào đuôi link sản phẩm

VD:
luu.vn/p/tham-tap-golf-tham-co-nhan-tao-kich-thuoc-12mx4m luu.vn/p/tham-tap-golf-tham-co-nhan-tao-kich-thuoc-12mx4m/?a=test-affiliate