[Chuyện ngắn ý nghĩa] Những hạt đậu của mẹ!

1349

Người con không có khả năng nuôi mẹ già, liền quyết định cõng mẹ bỏ lên núi.

Đêm tối, người con nói rằng cõng mẹ lên núi dạo, bà mẹ lấy hết sức mình đèo lên vai con.

Trên đường đi anh ta nghĩ phải leo cao hơn nữa rồi mới bỏ mẹ xuống.
Bỗng anh ta nhìn trên vai mình, thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rãi suốt đoạn đường đi, anh ta tức giận hỏi mẹ: “Mẹ rãi đậu làm gì thế? ”

Kết quả câu trả lời của mẹ đã khiến anh ta bật khóc:

“Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường”.

St.

Bình luận