Chuyện ngắn vui nhưng lại là chân lý sống.

960

Con mèo dí súng vào đầu
con chuột rồi hỏi

– 1+1 = ?
Con chuột run rẩy trả lời :

– Dạ 1+1 =2 ạ !!!!!
“Pằng”

Con mèo thổi khói :

– Mày đã biết quá nhiều

Đến con chuột thứ 2 vẫn
câu hỏi đó :

Con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi
run rẩy trả lời:

– Dạ em không biết ạ !!!!!
“Pằng”
Con mèo thổi khói:

– Loại dốt nát như mày
không nên sống
.
Đến con chuột thứ 3 , mèo
vẫn hỏi lại câu hỏi đó :

Con chuột thứ 3 suy nghĩ rồi
trả lời :

– Biết thì sao mà không biết
thì sao ?!!
“Pằng”

Con mèo thổi khói:
– Nguy hiểm như mày thì
càng phải chết .

Tiếp tục con chuột thứ 4 ,
lại là câu hỏi đó :

Con chuột thứ 4 suy nghỉ rồi
trả lời

– Trả lời anh giết , không trả
lời anh giết , trả lời sai anh giết , trả lời đúng cũng giết
luôn thì em biết phải làm
sao ?!!

“Pằng”
– Mày phải chết vì mày đã
nói quá nhiều !!

Chân lý thuộc về kẻ mạnh chứ ko phải kẻ đúng……….8-}

Bình luận