Chương trình “Khách hàng thân thiết” của Siberian

Khách hàng thân thiết Siberian – là người, đã ký hợp đông với Công ty với tư cách là Khách hàng thân thiết. Người đó sẽ mua sản phẩm để phục vụ nhưu cầu cá nhân. Người này không có yêu cầu gì về doanh thu và không muốn tạo đội ngũ.

Khi đăng ký sẽ được nhận thẻ , trên thẻ có ghi số hợp đồng. Và không cần thiết phải đăng ký như một Tư vấn viên và không cần phải dự buổi đào tạo bắt buộc.

Khách hàng ưu tiên được ưu thế gì? 

25% chiết khấu từ tổng hóa đơn mua hàng khống tính VAT vào Quỹ sức khỏe, và khách hàng có thể sử dụng để giảm giá khi mua sản phẩm. Mua hàng ở : http://bit.ly/2T2NOQo

Có thể đăng ký ngay tại : https://sb.msvui.com  hoặc http://bit.ly/31dcOXH

Thế Tư vấn viền thì có lợi gì?

1. Điểm khi mua hàng của Khách hàng ưu tiên được tính vào doanh số cá nhân của Tư vấn viên, mà thuộc đăng ký của họ.

2. Tư vấn viên được nhận % theo sơ đồ trả thưởng từ số điểm.

QUY TẮC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Mỗi một cá nhân, đạt độ tuổi vị thành niên có thể trở thành thành viên chương trình Khách hàng thân thiết Siberian.
1.2. Tại thời điểm đăng ký, người tham gia Chương trình không được có một mã số cá nhân khác trong Công ty.
1.3. Nếu cặp vợ chồng quyết định tham gia Chương trình dành cho khách hàng thân thiết Siberian, họ đăng ký làm vợ chồng cho một số cá nhân duy nhất.
1.4. Nếu vợ chồng đã bày tỏ mong muốn có số hợp đồng cá nhân khác nhau, thì một trong những người  sẽ được đăng ký là khách hàng Thân thiết Siberian, đã quyết định tham gia Chương trình theo đề nghị của vợ / chồng của mình.

NGỪNG THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nếu, trong 4 tháng liên tục kể từ tháng đăng ký, Khách Thân Thiết chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua sản phẩm nào có tích điểm trên một số hợp đồng cá nhân, số Hợp đồng của anh ta sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu công ty. Tháng đăng ký được tính là 1 tháng đầy đủ tính từ đầu tháng, từ ngày mồng 1.

2. Nếu trong 4 tháng đầu tiên kể từ tháng đăng ký, mua hàng được thực hiện cho một số hợp đồng  cá nhân, thì trong thời gian tới Công ty sẽ quyết định chấm dứt sự tham gia của Khách hàng Ưu tiên trong Chương trình, nếu Khách hàng Ưu tiên chưa mua sản phẩm có điểm vào tài khoản cá nhân trong 6 tháng liên tiếp.

3. Sau khi chấm dứt tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thân thiết trên bất kỳ căn cứ nào, tất cả tiền thưởng tích lũy trên số cá nhân sẽ bị hủy.

THAY ĐỔI DANH HIỆU ( TRẠNG THÁI )

Khách hàng thân thiết có thể thành Tư vấn viên của công ty. Để chuyển, danh hiệu phải đăng ký lại với tư cách là Tư vấn viên đại diện công ty.

Tư vấn viên: Muoihv – ID 7026727