Chương trình AFFILIATE

Hướng dẫn sử dụng

Vào link luu.vn/affiliate-area

Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký → Register

  1. Lấy link Referral

Doanh số < 5.000.000đ: 10%

Doanh số > 5.000.000đ: 15%