Buông!

227

Một cô nàng lên núi gặp nhà sư. Cô nói :

– Thưa Thầy, con muốn buông vài thứ mà không thể.
Nhà sư đưa cô gái cầm 1 cái cốc rồi liên tục rót nước sôi vào đó. Khi nước nóng đầy cốc, tràn cả ra tay, cô gái thả ngay cốc nước xuống.

Nhà sư từ tốn :

– Đau rồi tự khắc sẽ buông. Vấn đề là, buông rồi thì tay vẫn đau và vết bỏng vấn lên sẹo. Vậy tại sao cứ phải chờ tổn thương thật sâu rồi mới buông ?!

St

Bình luận